Khuyến nông Lào Cai: tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ nông thôn

Khuyến nông Lào Cai: tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ nông thôn

Vận dụng khá hiệu quả các chương trình hỗ trợ cộng đồng, các vấn đề về lồng ghép giới trong lĩnh vực sản...