Đề xuất cưỡng chế khách sạn xây vượt nhiều tầng giữa trung tâm Đà Lạt

Đề xuất cưỡng chế khách sạn xây vượt nhiều tầng giữa trung tâm Đà Lạt

Buộc tháo dỡ 2 tầng khách sạn, xây sai phép hơn 1.200m2 giữa trung tâm Đà Lạt

Buộc tháo dỡ 2 tầng khách sạn, xây sai phép hơn 1.200m2 giữa trung tâm Đà Lạt

Buộc tháo dỡ 2 khách sạn xây dựng sai phép ở Đà Lạt

Xử phạt hành chính, tháo dỡ phần khách sạn xây sai phép ở Đà Lạt

Xử phạt hành chính, tháo dỡ phần khách sạn xây sai phép ở Đà Lạt

Phạt 15 triệu đồng, buộc tháo dỡ 2 tầng khách sạn xây sai phép tại Đà Lạt

Phạt 15 triệu đồng, buộc tháo dỡ 2 tầng khách sạn xây sai phép tại Đà Lạt

Khách sạn giữa trung tâm Đà Lạt ngang nhiên xây vượt nhiều tầng

Khách sạn giữa trung tâm Đà Lạt ngang nhiên xây vượt nhiều tầng

'Cắt ngọn' khách sạn sai phép ngạo nghễ giữa thành phố Đà Lạt

'Cắt ngọn' khách sạn sai phép ngạo nghễ giữa thành phố Đà Lạt