Đắk Nông: Phó chủ tịch xã bị bắt khi đang sát phạt tại nhà riêng

Đắk Nông: Phó chủ tịch xã bị bắt khi đang sát phạt tại nhà riêng

Tụ tập đánh bạc tại nhà riêng, Phó Chủ tịch xã ở Đắk Nông bị bắt

Tụ tập đánh bạc tại nhà riêng, Phó Chủ tịch xã ở Đắk Nông bị bắt

Đắk Nông: Bắt phó chủ tịch xã đánh bạc tại nhà riêng

Đắk Nông: Bắt phó chủ tịch xã đánh bạc tại nhà riêng

Bắt phó chủ tịch xã đánh bạc tại nhà riêng

Bắt phó chủ tịch xã đánh bạc tại nhà riêng

Bắt phó chủ tịch xã đánh bạc tại nhà riêng

Bắt phó chủ tịch xã đánh bạc tại nhà riêng

Phó Chủ tịch xã bị bắt quả tang đang sát phạt trên chiếu bạc

Phó Chủ tịch xã bị bắt quả tang đang sát phạt trên chiếu bạc

Bắt phó chủ tịch xã đánh bạc tại nhà riêng

Bắt phó chủ tịch xã đánh bạc tại nhà riêng

Đắk Nông: Bắt quả tang Phó chủ tịch xã đang tham gia đánh bạc

Đắk Nông: Bắt quả tang Phó chủ tịch xã đang tham gia đánh bạc

Bắt quả tang phó chủ tịch xã đánh bạc