Những tà áo dài kết nối yêu thương

Những tà áo dài kết nối yêu thương

Gặp mặt Đại diện Quỹ Nhân ái Áo dài phu nhân toàn châu Âu

Gặp mặt Đại diện Quỹ Nhân ái Áo dài phu nhân toàn châu Âu

Trao gửi yêu thương cùng Cộng đồng người Việt ở châu Âu

Trao gửi yêu thương cùng Cộng đồng người Việt ở châu Âu

Theo các 'đại sứ áo dài' từ châu Âu đến với trẻ ung thư

Theo các 'đại sứ áo dài' từ châu Âu đến với trẻ ung thư

Những 'đốm lửa' lan tỏa yêu thương từ cộng đồng người Việt ở châu Âu

Những 'đốm lửa' lan tỏa yêu thương từ cộng đồng người Việt ở châu Âu

Chuyến thiện nguyện ấm áp yêu thương của các Đại sứ Nhân ái

Chuyến thiện nguyện ấm áp yêu thương của các Đại sứ Nhân ái

Lan tỏa yêu thương qua tấm lòng những 'Đại sứ áo dài'