Nguyên thư ký tòa đấm luật sư ngay tại trụ sở Tòa án

Nguyên thư ký tòa đấm luật sư ngay tại trụ sở Tòa án

Kiến nghị xử nghiêm cựu thư ký tòa đánh luật sư

Kiến nghị xử nghiêm cựu thư ký tòa đánh luật sư

Vụ luật sư bị cựu thư ký tòa án đánh: Đoàn Luật sư Khánh Hòa nói gì?

Vụ luật sư bị cựu thư ký tòa án đánh: Đoàn Luật sư Khánh Hòa nói gì?

Đoàn Luật sư Khánh Hòa lên tiếng vụ nguyên thư ký tòa đấm luật sư tại tòa

Đoàn Luật sư Khánh Hòa lên tiếng vụ nguyên thư ký tòa đấm luật sư tại tòa

Nguyên thư ký TAND 'tung chưởng' phó chủ nhiệm đoàn luật sư ngay tại tòa

Nguyên thư ký TAND 'tung chưởng' phó chủ nhiệm đoàn luật sư ngay tại tòa

Cựu thư ký tòa đấm phó chủ nhiệm đoàn luật sư ngay tại tòa

Cựu thư ký tòa đấm phó chủ nhiệm đoàn luật sư ngay tại tòa

Nguyên thư ký tòa đấm sưng mặt luật sư tại tòa

Nguyên thư ký tòa đấm sưng mặt luật sư tại tòa

Thư ký tòa bị tố dính líu đến nhà của đương sự

Thư ký tòa bị tố dính líu đến nhà của đương sự

Vừa bị kỷ luật, thư ký TAND TP Nha Trang lại bị tố cáo

Vừa bị kỷ luật, thư ký TAND TP Nha Trang lại bị tố cáo