Vì bình yên vùng biển

Vì bình yên vùng biển

Bắt 4 đối tượng dùng mìn và kíp nổ đánh cá trên biển

Bắt 4 đối tượng dùng mìn và kíp nổ đánh cá trên biển

Quảng Bình: Bắt quả tang 4 đối tượng dùng mìn đánh cá trên biển

Quảng Bình: Bắt quả tang 4 đối tượng dùng mìn đánh cá trên biển

Bắt tàu cá sử dụng mìn đánh bắt hải sản trên biển Quảng Bình

Bắt tàu cá sử dụng mìn đánh bắt hải sản trên biển Quảng Bình

Tạm giữ 4 ngư dân đưa 18 quả mìn tự chế ra biển đánh cá

Tạm giữ 4 ngư dân đưa 18 quả mìn tự chế ra biển đánh cá

Bắt tàu cá sử dụng thuốc nổ để khai thác hải sản

Bắt tàu cá sử dụng thuốc nổ để khai thác hải sản

Tạm giữ nhóm ngư dân đưa 18 quả mìn ra biển đánh cá

Tạm giữ nhóm ngư dân đưa 18 quả mìn ra biển đánh cá

Phát hiện vụ dùng mìn tự chế để đánh bắt hải sản trên biển

Phát hiện vụ dùng mìn tự chế để đánh bắt hải sản trên biển

Bắt tàu cá dùng thuốc nổ để khai thác hải sản

Bắt tàu cá dùng thuốc nổ để khai thác hải sản