Tuyên dương 10 thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019

Tuyên dương 10 thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019

Làm thiện nguyện bằng nhiệt huyết và khát vọng của tuổi trẻ

Làm thiện nguyện bằng nhiệt huyết và khát vọng của tuổi trẻ

Bác sĩ nhiệt huyết với thiện nguyện

Bác sĩ nhiệt huyết với thiện nguyện

Vị bác sĩ kiêm thủ lĩnh Đoàn tài ba

Vị bác sĩ kiêm thủ lĩnh Đoàn tài ba

Những tấm gương tiêu biểu góp phần tô đẹp cuộc sống

Những tấm gương tiêu biểu góp phần tô đẹp cuộc sống

Chuyện bác sĩ 18 năm tham gia thiện nguyện

Chuyện bác sĩ 18 năm tham gia thiện nguyện

Những đứa trẻ làm nhói đau trái tim người bác sĩ vừa nhận Giải thưởng Đặng Thùy Trâm

Những đứa trẻ làm nhói đau trái tim người bác sĩ vừa nhận Giải thưởng Đặng Thùy Trâm

10 bác sĩ trẻ tiêu biểu Thủ đô được trao Giải thưởng Đặng Thùy Trâm lần IV

10 bác sĩ trẻ tiêu biểu Thủ đô được trao Giải thưởng Đặng Thùy Trâm lần IV

Vinh danh thầy thuốc trẻ nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm

Vinh danh thầy thuốc trẻ nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm

Tôn vinh những thầy thuốc trẻ Thủ đô nhận giải Đặng Thùy Trâm

Tôn vinh những thầy thuốc trẻ Thủ đô nhận giải Đặng Thùy Trâm

Trao Giải thưởng Đặng Thùy Trâm lần thứ IV cho 10 thầy thuốc trẻ tiêu biểu Thủ đô

Trao Giải thưởng Đặng Thùy Trâm lần thứ IV cho 10 thầy thuốc trẻ tiêu biểu Thủ đô

10 Thầy thuốc trẻ xuất sắc nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm

10 Thầy thuốc trẻ xuất sắc nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm

10 bác sĩ trẻ, tận tâm cống hiến nhất được trao giải thưởng Đặng Thùy Trâm

10 bác sĩ trẻ, tận tâm cống hiến nhất được trao giải thưởng Đặng Thùy Trâm