Kỳ 1: Khi tự chủ không còn là vấn đề riêng về tài chính

Kỳ 1: Khi tự chủ không còn là vấn đề riêng về tài chính

Xây dựng chuẩn chương trình đào tạo ngành kế toán

Xây dựng chuẩn chương trình đào tạo ngành kế toán

Kế toán là ngành thí điểm đầu tiên thực hiện xây dựng chuẩn chương trình đào tạo đối với trình độ giáo dục đại học

Kế toán là ngành thí điểm đầu tiên thực hiện xây dựng chuẩn chương trình đào tạo đối với trình độ giáo dục đại học

Xây dựng chuẩn chương trình đào tạo cho ngành Kế toán

Xây dựng chuẩn chương trình đào tạo cho ngành Kế toán

Xây dựng chuẩn chương trình đào tạo ngành Kế toán với các trình độ của giáo dục đại học

Xây dựng chuẩn chương trình đào tạo ngành Kế toán với các trình độ của giáo dục đại học

Băn khoăn đào tạo sư phạm

Băn khoăn đào tạo sư phạm

Thứ trưởng Lê Hải An: Nêu cao tinh thần trách nhiệm đến khâu cuối cùng của Kỳ thi

Họp các đơn vị đồng chủ trì Hội thảo quốc gia tổ chức vào tháng 6/2019

Sẵn sàng đón nhận chính sách tự chủ đại học

Đại học lo bị bỏ rơi khi tự chủ

Tự chủ đại học: Không trường nào bị bỏ rơi

Nếu các trường đại học tự chủ không đúng sẽ bị 'tuýt còi'

Làm rõ việc học 17 tháng lấy bằng tiến sỹ: Bộ Giáo dục và Đào tạo 'né' làm việc với báo chí