Nhóm 'choai choai' rủ nhau ra cánh đồng sử dụng ma túy

Nhóm 'choai choai' rủ nhau ra cánh đồng sử dụng ma túy

Lên cơn nghiền, nhóm thanh niên góp tiền mua ma túy rồi mang ra cánh đồng vắng để sử dụng.
Thanh Hóa: Bắt quả tang 5 thanh niên sử dụng ma túy ngoài cánh đồng

Thanh Hóa: Bắt quả tang 5 thanh niên sử dụng ma túy ngoài cánh đồng

Thanh Hóa: Khởi tố 5 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy

Thanh Hóa: Khởi tố 5 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy

6 thanh niên mở tiệc ma túy ở cánh đồng

6 thanh niên mở tiệc ma túy ở cánh đồng

Bắt nhóm thanh niên nửa đêm ra cánh đồng sử dụng ma túy

Bắt nhóm thanh niên nửa đêm ra cánh đồng sử dụng ma túy

Khởi tố nhóm thanh niên nửa đêm tổ chức sử dụng ma túy ngoài cánh đồng

Khởi tố nhóm thanh niên nửa đêm tổ chức sử dụng ma túy ngoài cánh đồng