Phát hiện trong hành lý của hành khách có 3 đầu đạn nguyên ngòi ở sân bay

Phú Quốc: Hành khách 3 viên đạn còn nguyên hạt nổ lên máy bay

Phú Quốc: Hành khách 3 viên đạn còn nguyên hạt nổ lên máy bay

Hành khách mang 3 đầu đạn lên máy bay ở Phú Quốc

Hành khách mang 3 đầu đạn lên máy bay ở Phú Quốc

Phú Quốc: Giấu 3 viên đạn còn nguyên hạt nổ trong hành lý đi máy bay

Phú Quốc: Giấu 3 viên đạn còn nguyên hạt nổ trong hành lý đi máy bay

Hành khách mang 3 viên đạn còn nguyên hạt nổ lên máy bay ở Phú Quốc

Hành khách mang 3 viên đạn còn nguyên hạt nổ lên máy bay ở Phú Quốc

Hành khách mang 3 đầu đạn định lên máy bay ở Phú Quốc

Hành khách mang 3 đầu đạn định lên máy bay ở Phú Quốc

Cảnh báo tình trạng mang vũ khí, vật liệu nổ nguy hiểm tới sân bay

Cảnh báo tình trạng mang vũ khí, vật liệu nổ nguy hiểm tới sân bay

Khách mang đạn còn nguyên hạt nổ lên máy bay tại CHK Phú Quốc

Khách mang đạn còn nguyên hạt nổ lên máy bay tại CHK Phú Quốc