Đắk Lắk: Bắt giữ 2 xe tải lắp biển số giả vận chuyển hàng chục khối gỗ lậu

Đắk Lắk: Bắt giữ 2 xe tải lắp biển số giả vận chuyển hàng chục khối gỗ lậu

Tạm giữ 2 xe tải gắn biển số giả chở hơn 60 m3 gỗ không giấy tờ

Tạm giữ 2 xe tải gắn biển số giả chở hơn 60 m3 gỗ không giấy tờ

Bắt 2 xe tải đang vận chuyển hơn 60m3 gỗ lậu ra phía Bắc tiêu thụ

Bắt 2 xe tải đang vận chuyển hơn 60m3 gỗ lậu ra phía Bắc tiêu thụ

Bắt 2 xe tải gắn biển số giả vận chuyển hơn 60m3 gỗ lậu

Bắt 2 xe tải gắn biển số giả vận chuyển hơn 60m3 gỗ lậu

Bắt xe tải chở gỗ lậu gắn biển số giả

Bắt xe tải chở gỗ lậu gắn biển số giả

Đắk Lắk: Bắt 2 ô tô tải hạng lớn mang BKS giả chở hơn 60m3 gỗ lậu

Đắk Lắk: Bắt 2 ô tô tải hạng lớn mang BKS giả chở hơn 60m3 gỗ lậu

Hai xe tải gắn biển số giả chở gỗ lậu đi tiêu thụ ở Đắk Lắk

Đắk Lắk: Phát hiện hàng trăm lóng gỗ lậu trên xe tải gắn biển số giả