Tham ô tài sản, nguyên giám đốc Trung tâm khuyến công Sóc Trăng lãnh án tù

Tham ô tài sản, nguyên giám đốc Trung tâm khuyến công Sóc Trăng lãnh án tù

Tham ô, nguyên giám đốc trung tâm khuyến công nhận 3 năm tù

Tham ô, nguyên giám đốc trung tâm khuyến công nhận 3 năm tù

Sóc Trăng: Nhiều cán bộ Trung tâm Khuyến công tham ô tài sản lãnh án tù

Sóc Trăng: Nhiều cán bộ Trung tâm Khuyến công tham ô tài sản lãnh án tù

Tuyên án vụ tham ô tại trung tâm Khuyến công tỉnh Sóc Trăng

Tuyên án vụ tham ô tại trung tâm Khuyến công tỉnh Sóc Trăng

Sóc Trăng: Nguyên giám đốc trung tâm khuyến công nhận 3 năm tù

Sóc Trăng: Nguyên giám đốc trung tâm khuyến công nhận 3 năm tù

Tiếp tục đề nghị truy tố 6 người trong 'kỳ án tham ô'

Tiếp tục đề nghị truy tố 6 người trong 'kỳ án tham ô'

Đình chỉ điều tra 'nữ hoàng lục bình' ở miền Tây

Đình chỉ điều tra 'nữ hoàng lục bình' ở miền Tây

Tiếp tục truy tố người từng được tòa tuyên vô tội ở Sóc Trăng

Tiếp tục truy tố người từng được tòa tuyên vô tội ở Sóc Trăng