Hiệp định CPTPP với ngành thủ công mỹ nghệ: Thách thức từ quy tắc xuất xứ

Hiệp định CPTPP với ngành thủ công mỹ nghệ: Thách thức từ quy tắc xuất xứ

Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) bên cạnh tạo cơ hội lớn cho ngành thủ...
Ngành thủ công mỹ nghệ đối mặt với những thách thức gì từ CPTPP?

Ngành thủ công mỹ nghệ đối mặt với những thách thức gì từ CPTPP?

Cơ hội nhiều hơn thách thức

Cơ hội nhiều hơn thách thức

Triển lãm và workshop mỹ thuật quốc tế 'Hà Nội một kết nối nghệ thuật'

Triển lãm và workshop mỹ thuật quốc tế 'Hà Nội một kết nối nghệ thuật'

Workshop mỹ thuật quốc tế 'Hà Nội một kết nối nghệ thuật' đón 140 nghệ sĩ trong nước và quốc tế

Workshop mỹ thuật quốc tế 'Hà Nội một kết nối nghệ thuật' đón 140 nghệ sĩ trong nước và quốc tế

Đào tạo và phát triển Mỹ thuật ứng dụng gắn liền với đòi hỏi của xã hội

Đào tạo và phát triển Mỹ thuật ứng dụng gắn liền với đòi hỏi của xã hội