Nỗ lực giữ sạch phố phường

Nỗ lực giữ sạch phố phường

Cuối năm, lượng rác thải trong nội thành tăng đột biến

Cuối năm, lượng rác thải trong nội thành tăng đột biến

Hà Tĩnh lắp đặt 8 trạm quan trắc tự động bảo vệ môi trường

Hà Tĩnh lắp đặt 8 trạm quan trắc tự động bảo vệ môi trường

Nuôi tôm trên cát: 'Treo ao', sản xuất cầm chừng bởi nỗi lo dịch bệnh

Nuôi tôm trên cát: 'Treo ao', sản xuất cầm chừng bởi nỗi lo dịch bệnh

Choáng: Mỗi ngày Hà Tĩnh thải ra môi trường gần 50 tấn rác ni lông

Choáng: Mỗi ngày Hà Tĩnh thải ra môi trường gần 50 tấn rác ni lông

Mỗi ngày, gần 50 tấn rác nilon thải ra môi trường

Mỗi ngày, gần 50 tấn rác nilon thải ra môi trường

Khắc phục tình trạng xả thải kiểu đối phó!

Khắc phục tình trạng xả thải kiểu đối phó!

Vụ hồ tôm xả 1.000 m3 nước thải ra biển: Khắc phục kiểu đối phó!

Vụ hồ tôm xả 1.000 m3 nước thải ra biển: Khắc phục kiểu đối phó!

Vụ: Dân kêu trời vì hồ nuôi tôm gây ô nhiễm môi trường tại Hà Tĩnh Bài 2: Đình chỉ hoạt động của Công ty CP xây dựng Tiến Đạt về hành vi gây ô nhiễm môi trường

Vụ: Dân kêu trời vì hồ nuôi tôm gây ô nhiễm môi trường tại Hà Tĩnh Bài 2: Đình chỉ hoạt động của Công ty CP xây dựng Tiến Đạt về hành vi gây ô nhiễm môi trường

Hơn 1.000 m3 nước thải tràn ra môi trường gây ô nhiễm nặng

Hơn 1.000 m3 nước thải tràn ra môi trường gây ô nhiễm nặng

Hà Tĩnh: Hồ nuôi tôm xả hơn 1.000m3 chất bẩn ra môi trường là vi phạm nghiêm trọng

Hà Tĩnh: Hồ nuôi tôm xả hơn 1.000m3 chất bẩn ra môi trường là vi phạm nghiêm trọng

Số phận trại tôm xả thải hôi thối

Số phận trại tôm xả thải hôi thối

Vụ hồ tôm xả thải ra biển: Hơn 1.000m3 nước thải tràn ra ngoài

Vụ hồ tôm xả thải ra biển: Hơn 1.000m3 nước thải tràn ra ngoài

Hiện tượng 'tảo nở hoa' thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa

Hiện tượng 'tảo nở hoa' thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa

Giếng nhiễm dầu ở Hương Khê do rò rỉ từ tẹc dầu của Công ty Việt - Lào

Giếng nhiễm dầu ở Hương Khê do rò rỉ từ tẹc dầu của Công ty Việt - Lào