'Tổ cờ đỏ' của anh Báo

'Tổ cờ đỏ' của anh Báo

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Công ty 715 (Binh đoàn 15) vẫn thường gọi như vậy. Tìm hiểu thực...