Cổ phiếu ông lớn IDICO lao dốc sau tin phạt thuế

Cổ phiếu ông lớn IDICO lao dốc sau tin phạt thuế

Mã IDC của IDICO đỏ sàn hai phiên liên tiếp sau tin bị truy thu thuế hơn 9 tỷ đồng được công bố.
Bitexco muốn rút vốn khỏi Idico dù chưa hết cam kết thời gian nắm giữ

Bitexco muốn rút vốn khỏi Idico dù chưa hết cam kết thời gian nắm giữ

Bitexco đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu tại IDICO

Bitexco đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu tại IDICO

Người thân và tổ chức liên quan Tổng giám đốc IDICO (IDC) trading cổ phiếu

Người thân và tổ chức liên quan Tổng giám đốc IDICO (IDC) trading cổ phiếu

Tổng công ty IDICO (IDC): Con Tổng giám đốc tiếp tục đăng ký bán gần 1 triệu cổ phiếu

Tổng công ty IDICO (IDC): Con Tổng giám đốc tiếp tục đăng ký bán gần 1 triệu cổ phiếu

IDICO (IDC): Con trai Tổng giám đốc đăng ký mua 1,9 triệu cổ phiếu, bằng lượng cổ phiếu tổ chức liên quan đăng ký bán

IDICO (IDC): Con trai Tổng giám đốc đăng ký mua 1,9 triệu cổ phiếu, bằng lượng cổ phiếu tổ chức liên quan đăng ký bán

IDICO: Lãi quý I tăng 9%, cá nhân và đơn vị liên quan TGĐ muốn trao tay 1,9 triệu cổ phiếu

IDICO: Lãi quý I tăng 9%, cá nhân và đơn vị liên quan TGĐ muốn trao tay 1,9 triệu cổ phiếu

Coteccons và IDICO ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Coteccons và IDICO ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Coteccons và IDICO đẩy mạnh hợp tác chiến lược

Coteccons và IDICO đẩy mạnh hợp tác chiến lược

Coteccons và IDICO ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Coteccons và IDICO ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Coteccons mua 24,4 triệu cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO

Coteccons mua 24,4 triệu cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO

Công ty con của Coteccons mua 8% vốn IDC từ Bộ Xây dựng?

Công ty con của Coteccons mua 8% vốn IDC từ Bộ Xây dựng?

Coteccons rót vốn vào bất động sản khu công nghiệp

Coteccons rót vốn vào bất động sản khu công nghiệp

Công ty con của Coteccons mua 8,13% vốn IDICO

Công ty con của Coteccons mua 8,13% vốn IDICO