Đề xuất điều chỉnh giá nước sạch theo hướng không phân biệt cấp đô thị

Đề xuất điều chỉnh giá nước sạch theo hướng không phân biệt cấp đô thị

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước...
Đề xuất điều chỉnh giá nước sạch theo hướng không phân biệt cấp đô thị

Đề xuất điều chỉnh giá nước sạch theo hướng không phân biệt cấp đô thị

Dự thảo Thông tư điều chỉnh giá nước của Bộ Tài chính: Quy định mới có giảm giá nước?

Dự thảo Thông tư điều chỉnh giá nước của Bộ Tài chính: Quy định mới có giảm giá nước?

Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính âm 1.000 tỷ đồng

Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính âm 1.000 tỷ đồng

Cẩn trọng lạm phát tăng cao theo giá xăng dầu

Cẩn trọng lạm phát tăng cao theo giá xăng dầu

Tăng giá sách giáo khoa: Ảnh hưởng thế nào đến CPI?

Tăng giá sách giáo khoa: Ảnh hưởng thế nào đến CPI?

3 kịch bản tăng giá xăng dầu tác động đến CPI 2019

Câu chuyện thuế thu nhập của 'Khá Bảnh' tiếp tục nóng

Tăng giá xăng dầu tác động như thế nào tới lạm phát?

Giá xăng dầu biến động, Bộ Tài chính tính toán 3 kịch bản tăng CPI

Ba kịch bản cho CPI 2019 khi giá xăng dầu biến động

Bộ Tài chính: Đã tính 3 kịch bản lạm phát việc tăng giá xăng dầu

Giá xăng dầu tăng, Bộ Tài chính tính toán 3 kịch bản tăng CPI 2019

Bộ Tài chính đã tính đến 3 kịch bản giá xăng, dầu trong năm 2019