Con gái GS Đặng Thai Mai ra mắt hồi ký 'Hoài niệm và mộng du'

Con gái GS Đặng Thai Mai ra mắt hồi ký 'Hoài niệm và mộng du'

Con gái GS Đặng Thai Mai ra mắt hồi ký 'Hoài niệm và mộng du'

Con gái GS Đặng Thai Mai ra mắt hồi ký 'Hoài niệm và mộng du'

Hiến thận cứu con nhưng không tiền để ghép

Hiến thận cứu con nhưng không tiền để ghép

Khơi dậy cảm xúc, tư duy sáng tạo của học sinh trong cảm thụ văn học

Khơi dậy cảm xúc, tư duy sáng tạo của học sinh trong cảm thụ văn học

Nữ công nhân nghèo đã ghép thận thành công

Nữ công nhân nghèo đã ghép thận thành công

Những ca ghép thận hoàn hảo

Những ca ghép thận hoàn hảo

Tiền đề cho ngành ghép thận và tế bào gốc tại Đà Nẵng

Tiền đề cho ngành ghép thận và tế bào gốc tại Đà Nẵng

Trao tiền cho bệnh nhân kịp ghép thận

Trao tiền cho bệnh nhân kịp ghép thận

Mẹ hiến thận cho con nhưng không có tiền để ghép

Mẹ hiến thận cho con nhưng không có tiền để ghép

'Nếu không có sách dịch thì lấy đâu sách mà đọc!'