Đề nghị tạm đình chỉ nữ giáo viên tát học sinh lớp 1 vì làm nhầm đề kiểm tra

Đề nghị tạm đình chỉ nữ giáo viên tát học sinh lớp 1 vì làm nhầm đề kiểm tra

Lệ Thủy sắp có thêm 4 xã đạt chuẩn

Lệ Thủy sắp có thêm 4 xã đạt chuẩn

Cô giáo tát học sinh nhập viện: 'Mong mọi người xem xét và cho tôi một lối thoát'

Cô giáo tát học sinh lớp 1 nhập viện ở Quảng Bình bị đình chỉ 15 ngày

Cô giáo tát học sinh lớp 1 nhập viện ở Quảng Bình bị đình chỉ 15 ngày

Cô giáo tát học sinh nhập viện mong mọi người cho… 'một lối thoát'

Cô giáo tát học sinh nhập viện mong mọi người cho… 'một lối thoát'

Đình chỉ dạy cô giáo tát chảy máu tai nam sinh lớp 1

Đình chỉ dạy cô giáo tát chảy máu tai nam sinh lớp 1

Đề nghị tạm đình chỉ cô giáo tát học sinh vì chép nhầm đề kiểm tra

Đề nghị tạm đình chỉ cô giáo tát học sinh vì chép nhầm đề kiểm tra

Tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên tát học sinh chảy máu tai

'Sờ nhẹ vào học sinh chúng tôi cũng không dám nữa'

'Sờ nhẹ vào học sinh chúng tôi cũng không dám nữa'

Quảng Bình: Tạm đình chỉ cô giáo tát học sinh lớp 1 chảy máu tai, chấn động não

Quảng Bình: Tạm đình chỉ cô giáo tát học sinh lớp 1 chảy máu tai, chấn động não

Vụ học sinh lớp 1 bị cô giáo tát chảy máu tai: Tạm đình chỉ công tác để xác minh

Vụ học sinh lớp 1 bị cô giáo tát chảy máu tai: Tạm đình chỉ công tác để xác minh

Tạm đình nữ giáo viên tát học sinh lớp 1 chảy máu tai

Tạm đình nữ giáo viên tát học sinh lớp 1 chảy máu tai

Trần tình bất ngờ của cô giáo tát học sinh lớp 1 chảy máu tai phải nhập viện

Trần tình bất ngờ của cô giáo tát học sinh lớp 1 chảy máu tai phải nhập viện

Cô giáo tát học sinh chảy máu tai bị đình chỉ

Cô giáo tát học sinh chảy máu tai bị đình chỉ

Tạm đình chỉ công tác cô giáo tát học sinh lớp 1 phải nhập viện

Tạm đình chỉ công tác cô giáo tát học sinh lớp 1 phải nhập viện

Học sinh lớp 1 bị cô giáo tát nhập viện: UBND huyện thông tin

Học sinh lớp 1 bị cô giáo tát nhập viện: UBND huyện thông tin

Tạm đình chỉ giáo viên tát học sinh chảy máu tai

Tạm đình chỉ giáo viên tát học sinh chảy máu tai

Vụ giáo viên tát học sinh: Đình chỉ công tác đối với giáo viên

Vụ giáo viên tát học sinh: Đình chỉ công tác đối với giáo viên

Tạm đình chỉ công tác cô giáo đánh học sinh ở Quảng Bình

Tạm đình chỉ công tác cô giáo đánh học sinh ở Quảng Bình

Cô giáo tát học sinh nhập viện ở Quảng Bình sẽ bị đình chỉ công tác

Cô giáo tát học sinh nhập viện ở Quảng Bình sẽ bị đình chỉ công tác

Chủ tịch huyện yêu cầu tạm đình chỉ cô giáo tát học sinh nhập viện

Chủ tịch huyện yêu cầu tạm đình chỉ cô giáo tát học sinh nhập viện

Quảng Bình: Đề nghị tạm đình chỉ công tác cô giáo tát học sinh chảy máu tai, nghi chấn động sọ não

Quảng Bình: Đề nghị tạm đình chỉ công tác cô giáo tát học sinh chảy máu tai, nghi chấn động sọ não

Quảng Bình: Tạm đình chỉ công tác cô giáo tát học sinh nhập viện

Quảng Bình: Tạm đình chỉ công tác cô giáo tát học sinh nhập viện

Tên cướp cầm súng bị Giám đốc quỹ tín dụng quật ngã

Tên cướp cầm súng bị Giám đốc quỹ tín dụng quật ngã