Khánh Hòa: GĐ Sở TNMT, Xây dựng có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Khánh Hòa: GĐ Sở TNMT, Xây dựng có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Nha Trang giao đất vàng cho 3 sếp: Kiểu gì cũng lợi

Nha Trang giao đất vàng cho 3 sếp: Kiểu gì cũng lợi

Nha Trang thông tin việc giao đất vàng cho 3 lãnh đạo

Nha Trang thông tin việc giao đất vàng cho 3 lãnh đạo

Nha Trang thông tin việc giao đất vàng cho 3 lãnh đạo

Nha Trang thông tin việc giao đất vàng cho 3 lãnh đạo

Quan 'nghèo' được giao đất 'vàng'

Kiểm tra việc giao đất vị trí đẹp cho cán bộ lãnh đạo ở Khánh Hòa

Kiểm tra việc giao đất vị trí đẹp cho cán bộ lãnh đạo ở Khánh Hòa

Khánh Hòa giao 'đất vàng' cho nhiều cán bộ lãnh đạo: Những 'ưu ái' kỳ lạ cần làm rõ

Khánh Hòa giao 'đất vàng' cho nhiều cán bộ lãnh đạo: Những 'ưu ái' kỳ lạ cần làm rõ

Giám đốc Sở mua được đất vàng giá hời: Chỉ đạo nóng

Giám đốc Sở mua được đất vàng giá hời: Chỉ đạo nóng

Kiểm tra việc giao đất đẹp Nha Trang cho cán bộ lãnh đạo

Kiểm tra việc giao đất đẹp Nha Trang cho cán bộ lãnh đạo

Dinh thự tráng lệ của cựu chủ tịch, cán bộ tỉnh mua đất 'vàng' giá hời

Dinh thự tráng lệ của cựu chủ tịch, cán bộ tỉnh mua đất 'vàng' giá hời

Cận cảnh khu đất 'vàng' cấp bán cho cán bộ tỉnh Khánh Hòa giá hời

Cận cảnh khu đất 'vàng' cấp bán cho cán bộ tỉnh Khánh Hòa giá hời

Giám đốc sở mua đất vàng giá rẻ: Giải thích nghe không lọt lỗ tai!

Giám đốc sở mua đất vàng giá rẻ: Giải thích nghe không lọt lỗ tai!

Giám đốc ở Khánh Hòa nói về việc được giao đất

Giám đốc ở Khánh Hòa nói về việc được giao đất

Giám đốc Sở, Trưởng ban Nội chính được cấp đất tái định cư 2 mặt tiền

Giám đốc Sở, Trưởng ban Nội chính được cấp đất tái định cư 2 mặt tiền