Bản án đích đáng cho kẻ thu gom, tiêu thụ chó trộm cắp

Bản án đích đáng cho kẻ thu gom, tiêu thụ chó trộm cắp

'Cẩu tặc' không được... lĩnh án treo!

'Cẩu tặc' không được... lĩnh án treo!

VKS kháng nghị bỏ tù 'cẩu tặc'

VKS kháng nghị bỏ tù 'cẩu tặc'

1 giam, 3 treo

1 giam, 3 treo

Gắn súng bắn điện vào xe, nhóm cẩu tặc bắt 20 con chó

Gắn súng bắn điện vào xe, nhóm cẩu tặc bắt 20 con chó

Băng nhóm trộm chó chuyên nghiệp lĩnh án 22 tháng tù

Băng nhóm trộm chó chuyên nghiệp lĩnh án 22 tháng tù

Xử nhóm 'cẩu tặc' mua xe không giấy, súng bắn điện đi trộm chó

Xử nhóm 'cẩu tặc' mua xe không giấy, súng bắn điện đi trộm chó

Hà Tĩnh: 4 'cẩu tặc' chuyên dùng súng điện bắn chó lĩnh án

Hà Tĩnh: 4 'cẩu tặc' chuyên dùng súng điện bắn chó lĩnh án

Triệt xóa băng trộm chó chuyên nghiệp

Triệt xóa băng trộm chó chuyên nghiệp

1 giam, 3 treo

1 giam, 3 treo

Nhóm người dùng ôtô để đi câu trộm hàng chục con chó

Nhóm người dùng ôtô để đi câu trộm hàng chục con chó

Triệt phá đường dây trộm chó, tạm giữ 1 ôtô, súng bắn điện

Triệt phá đường dây trộm chó, tạm giữ 1 ôtô, súng bắn điện

Triệt phá đường dây tiêu thụ chó từ nguồn trộm cắp

Triệt phá đường dây tiêu thụ chó từ nguồn trộm cắp

Triệt phá băng trộm chó chuyên nghiệp ở Hà Tĩnh

Triệt phá băng trộm chó chuyên nghiệp ở Hà Tĩnh

Đột kích 'sào huyệt cẩu tặc', thu giữ ô tô và nhiều tang vật

Đột kích 'sào huyệt cẩu tặc', thu giữ ô tô và nhiều tang vật

Phá đường dây trộm chó lớn, tạm giữ 1 ô tô Fortuner

Phá đường dây trộm chó lớn, tạm giữ 1 ô tô Fortuner