Nơi nào ở nước ta được gọi là vùng đất 7 hồ 3 thác?

Nơi nào ở nước ta được gọi là vùng đất 7 hồ 3 thác?

Vùng đất này có khí hậu ôn đới, nhiều tiềm năng phát triển du lịch.
Nơi nào được gọi là vùng đất 7 hồ 3 thác?

Nơi nào được gọi là vùng đất 7 hồ 3 thác?

Quốc lộ nứt toác, sạt lở khiến giao thông tê liệt

Quốc lộ nứt toác, sạt lở khiến giao thông tê liệt

Nuôi dê công nghệ cao

Nuôi dê công nghệ cao

Để cháy hơn 11ha rừng thông, 3 nhân viên bảo vệ rừng bị khiển trách

Để cháy hơn 11ha rừng thông, 3 nhân viên bảo vệ rừng bị khiển trách

Kỷ luật khiển trách 3 cán bộ để cháy hơn 11 ha rừng

Kỷ luật khiển trách 3 cán bộ để cháy hơn 11 ha rừng

Nỗ lực bảo vệ hơn 55,2 nghìn ha rừng

Nỗ lực bảo vệ hơn 55,2 nghìn ha rừng

Kỷ luật 2 giám đốc liên tục để mất rừng

Kỷ luật 2 giám đốc liên tục để mất rừng

Để xảy ra phá rừng, một Phó giám đốc bị cách chức và 3 cán bộ bị kỷ luật

Để xảy ra phá rừng, một Phó giám đốc bị cách chức và 3 cán bộ bị kỷ luật

Vụ đưa máy cày vào phá rừng Kon Plong: Cách chức một Phó giám đốc

Vụ đưa máy cày vào phá rừng Kon Plong: Cách chức một Phó giám đốc

Vụ đưa máy cày vào phá rừng Kon Plong: Cách chức một Phó giám đốc

Vụ đưa máy cày vào phá rừng Kon Plong: Cách chức một Phó giám đốc

Đã khoanh vùng được nhóm đối tượng đưa máy cày độ vào phá rừng Kon Plong

Đã khoanh vùng được nhóm đối tượng đưa máy cày độ vào phá rừng Kon Plong

Rừng Tây Nguyên vẫn 'chảy máu'

Rừng Tây Nguyên vẫn 'chảy máu'

Theo dấu con đường vào 'thủ phủ' lâm tặc tàn phá rừng Kon Plong

Theo dấu con đường vào 'thủ phủ' lâm tặc tàn phá rừng Kon Plong

Cận cảnh những cây gỗ khủng bị triệt hạ ở 'Đà Lạt 2'

Cận cảnh những cây gỗ khủng bị triệt hạ ở 'Đà Lạt 2'

Choáng váng, lâm tặc băm nát rừng Kon Plong: Chốt bảo vệ có cũng như không

Choáng váng, lâm tặc băm nát rừng Kon Plong: Chốt bảo vệ có cũng như không