Tìm thấy thi thể 3 nam sinh bị đuối nước khi tắm sông ở Gia Lai

Tìm thấy thi thể 3 nam sinh bị đuối nước khi tắm sông ở Gia Lai

Tìm thấy thi thể học sinh thứ ba bị đuối nước sau 2 ngày đêm mất tích

Tìm thấy thi thể học sinh thứ ba bị đuối nước sau 2 ngày đêm mất tích

Vụ ba học sinh mất tích ở Gia Lai: Đã tìm thấy thi thể học sinh thứ ba

Vụ ba học sinh mất tích ở Gia Lai: Đã tìm thấy thi thể học sinh thứ ba

Vụ ba học sinh mất tích ở Gia Lai: Đã tìm thấy thi thể học sinh thứ ba

Tìm thấy 3 thi thể học sinh bị đuối nước thương tâm

Tìm thấy 3 thi thể học sinh bị đuối nước thương tâm

Tìm thấy thi thể 2 học sinh bị đuối nước trên sông Ba

Tìm thấy thi thể 2 học sinh bị đuối nước trên sông Ba

Tìm thấy thi thể 2 trong 3 học sinh mất tích khi tắm sông

Tìm thấy thi thể 2 trong 3 học sinh mất tích khi tắm sông

Tìm thấy thi thể hai trong ba học sinh mất tích khi đi tắm ở Gia Lai

Tìm thấy thi thể hai trong ba học sinh mất tích khi đi tắm ở Gia Lai

Tìm thấy thi thể 2 học sinh mất tích khi tắm sông Ba

Tìm thấy thi thể 2 học sinh mất tích khi tắm sông Ba

Tìm thấy thi thể hai học sinh đuối nước

Tìm thấy thi thể hai học sinh đuối nước

Tìm thấy thi thể 3 học sinh đuối nước trên sông Ba

Tìm thấy thi thể 3 học sinh đuối nước trên sông Ba

Gia Lai: 3 học sinh mất tích khi tắm sông

Gia Lai: 3 học sinh mất tích khi tắm sông

Vụ 3 học sinh mất tích trên sông Ba: Giăng lưới, xả nước 'đón lõng'

Vụ 3 học sinh mất tích trên sông Ba: Giăng lưới, xả nước 'đón lõng'

Gia Lai: Hàng trăm người truy tìm 3 em học sinh đi tắm sông, nghi mất tích

Gia Lai: Hàng trăm người truy tìm 3 em học sinh đi tắm sông, nghi mất tích

Hàng trăm người truy tìm 3 em học sinh đi tắm sông, nghi mất tích

Hàng trăm người truy tìm 3 em học sinh đi tắm sông, nghi mất tích

3 học sinh ở Gia Lai mất tích khi đi tắm sông

3 học sinh ở Gia Lai mất tích khi đi tắm sông

Hàng trăm người tìm kiếm 3 học sinh mất tích khi đi tắm sông

Hàng trăm người tìm kiếm 3 học sinh mất tích khi đi tắm sông