Nghệ An: Đi chăn dê, anh em ruột đuối nước khi tắm ao

Nghệ An: Đi chăn dê, anh em ruột đuối nước khi tắm ao

Nghệ An: Hai cháu bé đuối nước khi đi chăn dê

Nghệ An: Hai cháu bé đuối nước khi đi chăn dê

Nghệ An: Tắm ao, 2 anh em đuối nước thương tâm

Nghệ An: Tắm ao, 2 anh em đuối nước thương tâm

Nghệ An: Hai cháu bé chăn dê đuối nước thương tâm

Nghệ An: Hai cháu bé chăn dê đuối nước thương tâm

Đau lòng 2 anh em ruột tử vong do đuối nước

Đi chăn dê, nhảy xuống ao tắm, 2 anh em đuối nước thương tâm

Đi chăn dê, nhảy xuống ao tắm, 2 anh em đuối nước thương tâm

Tắm ao khi đi chăn dê, 2 cháu bé đuối nước thương tâm

Tắm ao khi đi chăn dê, 2 cháu bé đuối nước thương tâm

Xuống ao tắm, hai anh em ruột chết đuối thương tâm ở Nghệ An

Xuống ao tắm, hai anh em ruột chết đuối thương tâm ở Nghệ An