Sảy một ly, đi một dặm...

Sảy một ly, đi một dặm...

Kê khống tuổi để chiếm tiền bảo hiểm xã hội 19 người lãnh án

Kê khống tuổi để chiếm tiền bảo hiểm xã hội 19 người lãnh án

Gia Lai: 19 người vướng vòng lao lý vì làm giả hồ sơ chiếm đoạt tiền BHXH

Gia Lai: 19 người vướng vòng lao lý vì làm giả hồ sơ chiếm đoạt tiền BHXH

Làm giả hồ sơ chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng tiền BHXH, 19 người vướng vòng lao lý

Làm giả hồ sơ chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng tiền BHXH, 19 người vướng vòng lao lý

Khai gian tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm, 2 cán bộ bị truy tố

Khai gian tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm, 2 cán bộ bị truy tố

Truy tố đường dây 'chạy' chế độ hưu, chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội

Truy tố đường dây 'chạy' chế độ hưu, chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội

19 người vướng lao lý vì khai khống chiếm đoạt hơn 1 tỷ tiền BHXH

Cán bộ huyện, xã tiếp tay công nhân công ty cà phê chiếm đoạt tiền BHXH