Khởi tố Trưởng công an xã vì cố tình tiếp tay cho đối tượng trục lợi bảo hiểm

Khởi tố Trưởng công an xã vì cố tình tiếp tay cho đối tượng trục lợi bảo hiểm

Trưởng Công an xã tiếp tay làm giấy giả bị khởi tố

Trưởng Công an xã tiếp tay làm giấy giả bị khởi tố

Cấp sai năm sinh trong hộ khẩu, trưởng công an xã bị khởi tố

Cấp sai năm sinh trong hộ khẩu, trưởng công an xã bị khởi tố

Trưởng Công an xã bị khởi tố liên quan việc làm giả hồ sơ bảo hiểm

Trưởng Công an xã bị khởi tố liên quan việc làm giả hồ sơ bảo hiểm

Khởi tố vụ làm giả giấy tờ chiếm đoạt tiền trợ cấp BHXH

Khởi tố vụ làm giả giấy tờ chiếm đoạt tiền trợ cấp BHXH

Khởi tố 10 bị can làm giả hồ sơ, chiếm đoạt trợ cấp bảo hiểm xã hội

Khởi tố 10 bị can làm giả hồ sơ, chiếm đoạt trợ cấp bảo hiểm xã hội

Cán bộ bảo hiểm, tư pháp 'bắt tay' làm giả giấy tờ để hưởng chế độ

Cán bộ bảo hiểm, tư pháp 'bắt tay' làm giả giấy tờ để hưởng chế độ

Khởi tố 10 bị can làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt tiền trợ cấp BHXH

Khởi tố 10 bị can làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt tiền trợ cấp BHXH

Làm giả giấy tờ cho công nhân hưởng chế độ, hai cán bộ bị bắt

Làm giả giấy tờ cho công nhân hưởng chế độ, hai cán bộ bị bắt

Cán bộ bảo hiểm, tư pháp 'bắt tay' lừa đảo, làm giả giấy tờ

Cán bộ bảo hiểm, tư pháp 'bắt tay' lừa đảo, làm giả giấy tờ

Tiếp tay cho hành vi làm giả giấy tờ, 2 cán bộ bị bắt

Tiếp tay cho hành vi làm giả giấy tờ, 2 cán bộ bị bắt

Bắt 2 cán bộ làm giả hồ sơ bảo hiểm xã hội

Bắt 2 cán bộ làm giả hồ sơ bảo hiểm xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ có hành vi làm giả giấy tờ bảo hiểm xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ có hành vi làm giả giấy tờ bảo hiểm xã hội

Bắt 2 cán bộ làm giấy giả để 8 người hưởng hưu sớm

Bắt 2 cán bộ làm giấy giả để 8 người hưởng hưu sớm