Nan giải 'cuộc chiến' giữ rừng nơi đại ngàn Kbang (Bài cuối: áp lực giữ rừng đè nặng)

Nan giải 'cuộc chiến' giữ rừng nơi đại ngàn Kbang (Bài cuối: áp lực giữ rừng đè nặng)

Nghiêm trị những người tiếp tay phá rừng

Nghiêm trị những người tiếp tay phá rừng

Nhân viên bảo vệ rừng thuê người... phá rừng

Nhân viên bảo vệ rừng thuê người... phá rừng

Thuê người cưa cây để bảo vệ rừng ở Gia Lai: Vì đâu nên nỗi?

Thuê người cưa cây để bảo vệ rừng ở Gia Lai: Vì đâu nên nỗi?

Bảo vệ rừng thuê người chặt gỗ để 'bịt đường' lâm tặc

Bảo vệ rừng thuê người chặt gỗ để 'bịt đường' lâm tặc

Bi hài bảo vệ rừng thuê người vào phá rừng

Bi hài bảo vệ rừng thuê người vào phá rừng

Nhân viên Công ty Lâm nghiệp Đắk Roong thuê người phá rừng

Nhân viên bảo vệ rừng thuê người phá rừng

Hy hữu, hạ sát 32 cây rừng để 'chặn' đường lâm tặc