Thăm vườn Nguyễn, nhớ kỷ niệm với bác sỹ người Anh về Truyện Kiều

Thăm vườn Nguyễn, nhớ kỷ niệm với bác sỹ người Anh về Truyện Kiều

Bây giờ, khi quê hương đang chuẩn bị kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào...
Nhịp sống mới ở Bến Thủy - Gia Lách

Nhịp sống mới ở Bến Thủy - Gia Lách

Lễ hội đánh bắt cá Đồng Hoa ở Hà Tĩnh, xem một lần nhớ mãi

Lễ hội đánh bắt cá Đồng Hoa ở Hà Tĩnh, xem một lần nhớ mãi

Thủ tướng công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới

Nguyễn Công Trứ - tư tưởng tự do mang tầm thời đại

Nguyễn Công Trứ - tư tưởng tự do mang tầm thời đại

Trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới tại Hà Tĩnh: Làng quê 'thay áo' sau gần 8 năm