Bình Phước: Cá chết trắng bụng trong đập Bình Hà 1 do thiếu oxy?

Bình Phước: Cá chết trắng bụng trong đập Bình Hà 1 do thiếu oxy?

Đau xót nhìn hàng chục tấn cá chết trắng đập

Đau xót nhìn hàng chục tấn cá chết trắng đập

Bình Phước: Hàng chục tấn cá chết nghi do thiếu oxy

Bình Phước: Hàng chục tấn cá chết nghi do thiếu oxy

Hàng chục tấn cá chết trắng chưa rõ nguyên nhân

Hàng chục tấn cá chết trắng chưa rõ nguyên nhân

Cá chết trắng thiệt hại nhiều tỷ đồng nghi trúng độc

Cá chết trắng thiệt hại nhiều tỷ đồng nghi trúng độc

Hé lộ nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Bình Phước

Hé lộ nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Bình Phước

Cá chết trắng đập ở Bình Phước là do nước thiếu hụt ôxy

Cá chết trắng đập ở Bình Phước là do nước thiếu hụt ôxy

Hàng chục tấn cá chết chưa rõ nguyên nhân

Hàng chục tấn cá chết chưa rõ nguyên nhân

Cá chết trắng đập ở Bình Phước, thiệt hại nhiều tỷ đồng

Cá chết trắng đập ở Bình Phước, thiệt hại nhiều tỷ đồng

Gần 20 tấn cá chết trắng tại đập Bình Hà 1, Bình Phước

Gần 20 tấn cá chết trắng tại đập Bình Hà 1, Bình Phước