Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang: Quan tâm đặc biệt tới đời sống công nhân lao động

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang: Quan tâm đặc biệt tới đời sống công nhân lao động

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang

Tiền Giang: 30 dự án, thu hút đầu tư gần 17.000 tỷ đồng

Tiền Giang: 30 dự án, thu hút đầu tư gần 17.000 tỷ đồng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tiền Giang là vương quốc của 'vương quốc trái cây'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tiền Giang là vương quốc của 'vương quốc trái cây'

Thủ tướng: Tiền Giang hội tụ các yếu tố trở thành một 'siêu vệ tinh'

Thủ tướng: Tiền Giang hội tụ các yếu tố trở thành một 'siêu vệ tinh'

Tiền Giang sẽ là xung lực quan trọng của đoàn tàu kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tiền Giang sẽ là xung lực quan trọng của đoàn tàu kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tiền Giang đủ các yếu tố để thành 'siêu vệ tinh' của TP.HCM

Tiền Giang đủ các yếu tố để thành 'siêu vệ tinh' của TP.HCM

Tiền Giang kêu gọi đầu tư 16.000 tỉ đồng

Tiền Giang kêu gọi đầu tư 16.000 tỉ đồng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang

16.000 tỷ đầu tư vào 31 dự án nông nghiệp và chế biến nông sản của Tiền Giang

16.000 tỷ đầu tư vào 31 dự án nông nghiệp và chế biến nông sản của Tiền Giang

Hình ảnh Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang

Hình ảnh Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang