Bắc Giang: Vi phạm pháp luật môi trường, Công ty HT 86 Việt Nam bị phạt 300 triệu đồng

Bắc Giang: Vi phạm pháp luật môi trường, Công ty HT 86 Việt Nam bị phạt 300 triệu đồng

Vụ Ki-ốt xây trái phép ở Việt Yên (Bắc Giang): Chính quyền có 'tiếp tay' hợp thức sai phạm?

Vụ Ki-ốt xây trái phép ở Việt Yên (Bắc Giang): Chính quyền có 'tiếp tay' hợp thức sai phạm?

Vì sao không có đánh giá tác động môi trường, nhiều dự án ở Bắc Giang vẫn được cấp phép xây dựng?

Vì sao không có đánh giá tác động môi trường, nhiều dự án ở Bắc Giang vẫn được cấp phép xây dựng?

Sở TNMT tỉnh Bắc Giang lên tiếng vụ Công ty Trường Phú xây công trình giống cây xăng trái phép

Sở TNMT tỉnh Bắc Giang lên tiếng vụ Công ty Trường Phú xây công trình giống cây xăng trái phép

Bắc Giang: Công nhân công ty Fourwell Vina đình công vì thức ăn kém chất lượng

Bắc Giang: Công nhân công ty Fourwell Vina đình công vì thức ăn kém chất lượng

Bắc Giang: Công ty Trường Phú xây dựng trái phép công trình giống cây xăng đấu nối vào quốc lộ

Bắc Giang: Công ty Trường Phú xây dựng trái phép công trình giống cây xăng đấu nối vào quốc lộ