Lần thứ 3 tạm hoãn phiên tòa xét xử vụ sai phạm tại Gò Tháp

Lần thứ 3 tạm hoãn phiên tòa xét xử vụ sai phạm tại Gò Tháp

Hoãn xử vụ thất thoát gần 4 tỉ ở Đồng Tháp

Hoãn xử vụ thất thoát gần 4 tỉ ở Đồng Tháp

Cựu Phó Giám đốc Sở ra tòa vì thiếu trách nhiệm

Cựu Phó Giám đốc Sở ra tòa vì thiếu trách nhiệm

Hoãn phiên xử nguyên phó giám đốc sở ở Đồng Tháp

Hoãn phiên xử nguyên phó giám đốc sở ở Đồng Tháp

Hoãn phiên tòa xét xử vụ sai phạm tại Gò Tháp

Hoãn phiên tòa xét xử vụ sai phạm tại Gò Tháp

Truy tố Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Đồng Tháp

Truy tố Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Đồng Tháp

Vì sao Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp bị truy tố?

Truy tố Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Đồng Tháp