Huyện Ninh Hải: Phát huy lợi thế kinh tế biển

Huyện Ninh Hải: Phát huy lợi thế kinh tế biển

Là mảnh đất kiên cường, hừng hực ngọn lửa đấu tranh cách mạng trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và...
Cảnh sắc trắng xóa ngỡ trời Âu hóa ra là điểm đến tuyệt đẹp ở Ninh Thuận

Cảnh sắc trắng xóa ngỡ trời Âu hóa ra là điểm đến tuyệt đẹp ở Ninh Thuận

5 ngày 4 đêm khám phá cung đường ven biển miền Trung

5 ngày 4 đêm khám phá cung đường ven biển miền Trung

Cảnh sắc trắng xóa ngỡ trời Âu hóa ra là điểm đến tuyệt đẹp ở Ninh Thuận

Cảnh sắc trắng xóa ngỡ trời Âu hóa ra là điểm đến tuyệt đẹp ở Ninh Thuận

Trùng Sơn Tự: Ngôi chùa linh thiêng tọa sơn hướng hải tại Ninh Thuận

Trùng Sơn Tự: Ngôi chùa linh thiêng tọa sơn hướng hải tại Ninh Thuận

Đến Ninh Thuận check-in, chụp hình ở đâu?

Đến Ninh Thuận check-in, chụp hình ở đâu?

Nữ nông dân 'Biến nước biển thành vàng'

Nữ nông dân 'Biến nước biển thành vàng'

Khám phá vườn nho xanh mát, trĩu quả ở Ninh Thuận

Khám phá vườn nho xanh mát, trĩu quả ở Ninh Thuận

Đi chậm qua con đường nho

Đi chậm qua con đường nho

Khám phá vườn nho xanh mát, trĩu quả ở Ninh Thuận

Khám phá vườn nho xanh mát, trĩu quả ở Ninh Thuận

Doanh nghiệp Nga tìm hiểu đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện tại Ninh Thuận

Doanh nghiệp Nga tìm hiểu đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện tại Ninh Thuận