Hải Phòng: Khoanh vùng giải cứu 'Hạ Long trên cạn'

Hải Phòng: Khoanh vùng giải cứu 'Hạ Long trên cạn'

Hải Phòng: Khảo sát, nghiên cứu bãi cọc Đầm Thượng, xã Lại Xuân

Hải Phòng: Khảo sát, nghiên cứu bãi cọc Đầm Thượng, xã Lại Xuân

Nam Định đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia

Nam Định đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia

Hải Phòng: Phát lộ thêm 'bãi cọc Bạch Đằng' dưới… ao

Hải Phòng: Phát lộ thêm 'bãi cọc Bạch Đằng' dưới… ao

Hải Phòng: Khai quật khẩn cấp 13 cọc gỗ ở xã Lại Xuân

Hải Phòng: Khai quật khẩn cấp 13 cọc gỗ ở xã Lại Xuân

Hải Phòng: Khai quật 13 cọc gỗ ở 'cánh đồng chân cọc' nghi liên quan đến chiến trận Bạch Đằng

Hải Phòng: Khai quật 13 cọc gỗ ở 'cánh đồng chân cọc' nghi liên quan đến chiến trận Bạch Đằng

Khai quật bãi cọc mới phát lộ ở Hải Phòng nghi liên quan trận Bạch Đằng

Bãi cọc vừa phát lộ có thể liên quan trận chiến của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng năm 938: Chuyên gia nói gì?

Hải Phòng: Từng phát hiện nhiều cọc gỗ tương tự 13 cọc vừa phát lộ?

Những hình ảnh ngày đầu tiên khai quật bãi cọc tại Đầm Thượng

Hải Phòng khai quật bãi cọc Đầm Thượng, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng cho phép khai quật 400m2 khu vực 13 cọc gỗ vừa phát lộ

Tiếp tục khai quật khảo cổ nơi bãi cọc mới phát lộ ở Hải Phòng

Khai quật khẩn cấp 13 cọc gỗ tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Hải Phòng: Cấp tốc khai quật 13 cọc gỗ mới được phát hiện tại Đầm Thượng

Hải Phòng: Khai quật khảo cổ khẩn cấp bãi cọc Đầm Thượng

Khai quật khẩn cấp bãi cọc vừa phát lộ tại ngã ba sông ở Hải Phòng

Hải Phòng khai quật khẩn cấp 13 cọc gỗ nghi của trận chiến Bạch Đằng

Lại phát lộ 13 cọc nghi liên quan chiến thắng Bạch Đằng

Lại phát lộ thêm bãi cọc ở Hải Phòng nghi liên quan trận chiến Bạch Đằng 1288

Phát lộ thêm bãi cọc được cho là liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng năm 1288

Hải Phòng: Thêm 13 cọc gỗ phát lộ ở huyện Thủy Nguyên

Phát lộ một bãi cọc mới liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng ở Hải Phòng khi người dân bơm ao