Bên trong khu Him Lam Long Biên xin chuyển đất sân golf thành nhà để bán

Bên trong khu Him Lam Long Biên xin chuyển đất sân golf thành nhà để bán

Đất sau di dời nhà máy, xí nghiệp phần lớn xây cao ốc

Đất sau di dời nhà máy, xí nghiệp phần lớn xây cao ốc

Xin chuyển đất sân golf Him Lam Long Biên thành nhà ở: Chính phủ chỉ đạo gì?

Xin chuyển đất sân golf Him Lam Long Biên thành nhà ở: Chính phủ chỉ đạo gì?

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Công bố quy hoạch chi tiết Khu đô thị Vibex tại quận Bắc Từ Liêm

Công bố quy hoạch chi tiết Khu đô thị Vibex tại quận Bắc Từ Liêm

Sau hơn 1 năm tự ý san lấp đất của dân, chủ đầu tư Free Land mới được Đồng Nai giao đất

Sau hơn 1 năm tự ý san lấp đất của dân, chủ đầu tư Free Land mới được Đồng Nai giao đất