Tổng thống Ấn Độ trồng cây bồ đề đất Phật tại Mỹ Sơn

Tổng thống Ấn Độ trồng cây bồ đề đất Phật tại Mỹ Sơn

Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ trồng cây Bồ đề đất Phật tại Khu di tích Mỹ Sơn

Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ trồng cây Bồ đề đất Phật tại Khu di tích Mỹ Sơn

Chùa Hương - Di tích quốc gia đặc biệt hấp dẫn du khách

Chùa Hương - Di tích quốc gia đặc biệt hấp dẫn du khách

Chùa Hương - Di tích quốc gia đặc biệt hấp dẫn du khách

Chùa Hương - Di tích quốc gia đặc biệt hấp dẫn du khách

Từ Siem Reap nghĩ đến... Hội An

Từ Siem Reap nghĩ đến... Hội An

Trải nghiệm khác lạ tại nơi đất phật Myanmar

Trải nghiệm khác lạ tại nơi đất phật Myanmar

#Mytour: Chinh phục vùng đất Phật - thiên đường dưới hạ giới Tây Tạng

#Mytour: Chinh phục vùng đất Phật - thiên đường dưới hạ giới Tây Tạng

Tiền công đức tại chùa Tây Thiên: Sự thật đằng sau tin đồn

Tiền công đức tại chùa Tây Thiên: Sự thật đằng sau tin đồn

Tiền công đức tại chùa Tây Thiên: Sự thật đằng sau tin đồn

Tiền công đức tại chùa Tây Thiên: Sự thật đằng sau tin đồn