Đưa xà phòng sinh học ra đảo xa

Đưa xà phòng sinh học ra đảo xa

Tiếng hát át tiếng sóng ở đảo Thuyền Chài

Tiếng hát át tiếng sóng ở đảo Thuyền Chài

Bệnh nhân Lê Văn Tĩnh đã hồi phục sức khỏe và có thể ra viện

Bệnh nhân Lê Văn Tĩnh đã hồi phục sức khỏe và có thể ra viện

Điều trực thăng đưa ngư dân gặp nạn vào bờ cấp cứu

Điều trực thăng đưa ngư dân gặp nạn vào bờ cấp cứu

Đưa hai ngư dân gặp nạn trên đảo Thuyền Chài về đất liền bằng trực thăng

Đưa hai ngư dân gặp nạn trên đảo Thuyền Chài về đất liền bằng trực thăng

Đưa 2 ngư dân gặp nạn ở đảo Thuyền Chài về bờ cấp cứu an toàn

Đưa 2 ngư dân gặp nạn ở đảo Thuyền Chài về bờ cấp cứu an toàn

Điều trực thăng ra Trường Sa đón hai ngư dân bị thương nặng

Điều trực thăng ra Trường Sa đón hai ngư dân bị thương nặng

Điều trực thăng đưa 2 ngư dân bị nạn trên biển vào đất liền cấp cứu

Điều trực thăng đưa 2 ngư dân bị nạn trên biển vào đất liền cấp cứu

Điều trực thăng ra Trường Sa cứu ngư dân bị cần cẩu đè nguy kịch

Điều trực thăng ra Trường Sa cứu ngư dân bị cần cẩu đè nguy kịch

Dùng trực thăng đưa 2 bệnh nhân từ Trường Sa vào đất liền cấp cứu

Dùng trực thăng đưa 2 bệnh nhân từ Trường Sa vào đất liền cấp cứu

Dùng trực thăng cấp cứu kịp thời ngư dân bị nạn ở Trường Sa

Dùng trực thăng cấp cứu kịp thời ngư dân bị nạn ở Trường Sa

Trực thăng vượt nghìn cây số ra đảo Thuyền Chài cứu ngư dân gặp nạn

Trực thăng vượt nghìn cây số ra đảo Thuyền Chài cứu ngư dân gặp nạn

Điều máy bay cấp cứu 2 bệnh nhân ở đảo Thuyền Chài

Điều máy bay cấp cứu 2 bệnh nhân ở đảo Thuyền Chài

Sự kiện Gạc Ma là một cuộc chiến tranh xâm lược

Sự kiện Gạc Ma là một cuộc chiến tranh xâm lược

Những 'người bạn đặc biệt' với lính đảo Trường Sa

Sự kiện Gạc Ma là một cuộc chiến tranh xâm lược

Sự kiện Gạc Ma là một cuộc chiến tranh xâm lược