145 con cá voi mắc cạn ở New Zealand và những tiếng khóc bên bờ biển

145 con cá voi mắc cạn ở New Zealand và những tiếng khóc bên bờ biển

28 con cá voi mắc cạn chết dọc bãi biển Australia

28 con cá voi mắc cạn chết dọc bãi biển Australia

New Zealand: 145 con cá voi chết do mắc cạn

New Zealand: 145 con cá voi chết do mắc cạn

145 con cá voi chết do mắc cạn ở New Zealand

145 con cá voi chết do mắc cạn ở New Zealand

New Zealand: Cá voi chết hàng loạt không rõ nguyên nhân

New Zealand: Cá voi chết hàng loạt không rõ nguyên nhân

Hàng trăm con cá voi chết bí ẩn, trôi dạt vào bờ biển New Zealand

Hàng trăm con cá voi chết bí ẩn, trôi dạt vào bờ biển New Zealand

Bí ẩn hơn trăm con cá voi phơi xác trên bờ biển

Bí ẩn hơn trăm con cá voi phơi xác trên bờ biển

140 cá voi chết trên bãi biển

140 cá voi chết trên bãi biển

145 con cá voi hoa tiêu mắc cạn ở New Zealand

145 con cá voi hoa tiêu mắc cạn ở New Zealand

New Zealand: 145 con cá voi bất ngờ mắc cạn rồi nằm chết đầy bờ biển

New Zealand: 145 con cá voi bất ngờ mắc cạn rồi nằm chết đầy bờ biển

145 chú cá voi mắc cạn đến chết dọc bờ biển New Zealand

145 chú cá voi mắc cạn đến chết dọc bờ biển New Zealand

Cá voi hoa tiêu chết dạt bờ New Zealand, rùa chết cóng ở Massachusetts

Cá voi hoa tiêu chết dạt bờ New Zealand, rùa chết cóng ở Massachusetts

Hàng trăm cá voi chết bí ẩn, nằm phơi xác trên bờ biển New Zealand

Hàng trăm cá voi chết bí ẩn, nằm phơi xác trên bờ biển New Zealand

145 con cá voi mắc cạn và thiệt mạng trên biển New Zealand

145 con cá voi mắc cạn và thiệt mạng trên biển New Zealand

145 con cá voi chết đồng loạt ở bờ biển New Zealand

145 con cá voi chết đồng loạt ở bờ biển New Zealand

Lạ lùng 145 xác cá heo xuất hiện trên bờ biển

Lạ lùng 145 xác cá heo xuất hiện trên bờ biển

Hiện tượng siêu trăng và nhật thực xuất hiện đúng 'thứ sáu ngày 13'

Hiện tượng siêu trăng và nhật thực xuất hiện đúng 'thứ sáu ngày 13'

Lần đầu tiên sau 4 thập niên, siêu trăng và nhật thực cùng xuất hiện vào thứ 6 ngày 13

Lần đầu tiên sau 4 thập niên, siêu trăng và nhật thực cùng xuất hiện vào thứ 6 ngày 13