Chuyện về kỹ sư SpaceX chui vào tên lửa sắp nổ để cứu công ty

Chuyện về kỹ sư SpaceX chui vào tên lửa sắp nổ để cứu công ty

Trước khi có được thành công như hiện tại, SpaceX đã nhiều lần đứng trên bờ vực phá sản.