Chấp nhận đơn xin ra khỏi cấp ủy xã của con trai Phó Bí thư Huyện ủy

Chấp nhận đơn xin ra khỏi cấp ủy xã của con trai Phó Bí thư Huyện ủy

Phó Bí thư huyện 'xin không thực hiện điều động luân chuyển công tác'

Phó Bí thư huyện 'xin không thực hiện điều động luân chuyển công tác'

Bổ nhiệm sai quy định ở Quảng Trị: Con trai Phó Bí thư huyện viết đơn xin ra khỏi cấp ủy

Bổ nhiệm sai quy định ở Quảng Trị: Con trai Phó Bí thư huyện viết đơn xin ra khỏi cấp ủy

Con trai Phó Bí thư huyện được bổ nhiệm 'thần tốc' xin rút khỏi cấp ủy

Con trai Phó Bí thư huyện được bổ nhiệm 'thần tốc' xin rút khỏi cấp ủy

Bí thư đoàn xã được bổ nhiệm thần tốc xin rút khỏi cấp ủy

Bí thư đoàn xã được bổ nhiệm thần tốc xin rút khỏi cấp ủy

Quảng Trị: Con trai Phó bí thư Huyện ủy viết đơn xin ra khỏi cấp ủy xã

Quảng Trị: Con trai Phó bí thư Huyện ủy viết đơn xin ra khỏi cấp ủy xã

Con trai Phó bí thư huyện được 'xé rào' bổ nhiệm viết đơn xin ra khỏi Cấp ủy

Con trai Phó bí thư huyện được 'xé rào' bổ nhiệm viết đơn xin ra khỏi Cấp ủy

Quảng Trị: Con trai Phó Bí thư huyện ủy viết đơn xin ra khỏi cấp ủy xã

Quảng Trị: Con trai Phó Bí thư huyện ủy viết đơn xin ra khỏi cấp ủy xã