Đoàn kết - lời căn dặn thiết tha của Bác Hồ

Đoàn kết là nội dung lớn và căn bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng đoàn kết trong Đảng, đại đoàn kết dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của Người là một cống hiến đặc sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn hết sức quan trọng.

Kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận

Vừa qua, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương đã triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận.

Bình Thuận: Thực hiện kế hoạch về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số năm 2024

Ngày 18/4, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa ký ban hành Kế hoạch chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tỉnh Bình Thuận năm 2024 với nhiều giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Dấu ấn trong thi hành Điều lệ Đảng

15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) đã tạo bước đột phá trong lãnh đạo và hoạt động của các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh. Đây chính là cơ sở quan trọng để các cấp ủy phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác. Từ đó, đóng góp vào thành tựu chung của công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng phát triển, xứng đáng với vai trò lãnh đạo, được Nhân dân yêu quý, tin tưởng.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong cơ quan hội quần chúng

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua 15 năm thực hiện Quy định số 171 của Ban Bí thư 'về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng' đã góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, thực hiện có hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương.

Ông Nguyễn Hoài Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Chiều 29/3, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025 cho ông Nguyễn Hoài Anh.

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh

Chiều 29/3, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025 cho ông Nguyễn Hoài Anh.

Ông Nguyễn Hoài Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Nguyễn Hoài Anh (47 tuổi, quê Quảng Nam) được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Bộ Chính trị chuẩn y ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Bình Thuận

Ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh

Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 2025.

Bình Thuận có tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh, tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, cam kết xây dựng Đảng và hệ thống chính trị địa phương thật sự trong sạch, vững mạnh.

Bộ Chính trị chuẩn y ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Bộ Chính trị chuẩn y kết quả bầu ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận bầu ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 45 phiếu đồng ý, chiếm tỷ lệ 100% Tỉnh ủy viên có mặt dự hội nghị.

Bộ Chính trị công bố ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 2025.

Chỉ định tân Bí thư Tỉnh ủy, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; phân công nhân sự phụ trách Đảng bộ và UBND tỉnh

Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí Dương Văn An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đồng chí Nguyễn Thái Học giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; phân công đồng chí Nguyễn Hoài Anh phụ trách Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt 2 tỉnh, thành phía Nam

Trong tuần qua, 2 tỉnh, thành phía Nam là TPHCM, Bình Thuận đã triển khai nhiều quyết định điều động, chỉ định và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống

Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống, những năm qua cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã luôn chú trọng triển khai thực hiện công tác này. Qua đó đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch - vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh điều hành hoạt động của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành công việc, hoạt động của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bình Thuận: Ông Nguyễn Hoài Anh phụ trách, điều hành công việc, hoạt động của Đảng bộ tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc phân công điều hành công việc của Tỉnh ủy Bình Thuận.

Bình Thuận: Phân công ông Nguyễn Hoài Anh tạm thời điều hành Đảng bộ tỉnh

Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Hoài Anh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành tạm thời Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.

Ông Nguyễn Hoài Anh phụ trách, điều hành hoạt động của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc phân công điều hành công việc của Tỉnh ủy Bình Thuận.

Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Hoài Anh phụ trách Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

Bộ Chính trị phân công Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh phụ trách Đảng bộ Bình Thuận sau khi Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Hoài Anh phụ trách Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phụ trách, điều hành công việc của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.

Ông Nguyễn Hoài Anh phụ trách, điều hành hoạt động của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc phân công điều hành công việc của Tỉnh ủy Bình Thuận.

Bộ Chính trị phân công nhân sự phụ trách Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận phụ trách, điều hành công việc, hoạt động của Đảng bộ tỉnh đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Nguyễn Hoài Anh phụ trách Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

Bộ Chính trị đã phân công ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận phụ trách, điều hành công việc, hoạt động của Đảng bộ tỉnh đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phân công ông Nguyễn Hoài Anh tạm thời điều hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành tạm thời Đảng bộ tỉnh Bình Thuận cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Hoài Anh phụ trách, điều hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

Bộ Chính trị đã phân công ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, phụ trách, điều hành công việc, hoạt động của Đảng bộ tỉnh đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ Chính trị phân công nhân sự phụ trách, điều hành Đảng bộ tỉnh

Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phụ trách, điều hành công việc, hoạt động của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận hoàn thành đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên

Năm 2023 là năm đầu tiên Bình Thuận thực hiện việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 4/10/2023 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 08-HD/TU, ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh: Tuyên truyền kịp thời, đầy đủ hoạt động của tỉnh

Thời gian qua, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới, bám sát các định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của các cấp ủy Đảng trực thuộc. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với việc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng...

Khơi dậy khát vọng phát triển quê hương Bình Thuận

Xuân Giáp Thìn 2024 đã về trên quê hương Bình Thuận. Mùa xuân mới mang theo nhiều niềm tin và ước vọng. Niềm tin, ước vọng ấy càng được nhân lên khi năm 2024, sẽ tròn 55 năm mà cả nước cũng như Bình Thuận thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả vận động, phát triển chín muồi của các điều kiện khách quan và sự chuẩn bị chu đáo, hiệu quả của các nhân tố chủ quan. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện đã trở thành chính Đảng Cộng sản duy nhất cầm quyền, lãnh đạo cách mạng Việt Nam được nhân dân thừa nhận, tin tưởng, yêu mến, suy tôn, ủy thác và ra sức xây dựng, bảo vệ. Đó là điều căn cốt nhất giúp Đảng ta trở thành một Đảng Cộng sản cầm quyền, lãnh đạo cách mạng.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024) và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay 2/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.

Tự hào 2 tiếng Đảng ta

Xuân Giáp Thìn 2024 là mùa xuân thứ 94 của Đảng quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2024). 94 năm qua, dưới ánh sáng soi đường, dẫn lối của Đảng, dân tộc Việt Nam ta đã đoàn kết thành một khối, tạo nên sức mạnh tổng lực, từ đó viết nên những trang sử vẻ vang, hào hùng của lịch sử nước nhà. Trong thời khắc đất trời bước sang mùa xuân mới, chúng ta càng phấn khởi, tự hào về chặng đường vẻ vang của Đảng ta.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Thăm và chúc tết Báo Bình Thuận

Sáng ngày 26/1/2024, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận đã đến thăm, tặng quà và chúc tết Báo Bình Thuận nhân dịp năm mới xuân Giáp Thìn 2024. Cùng tham gia với đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.

Ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động

Với những thành tựu nổi bật trong năm 2023, ngành Tuyên giáo tỉnh đã thể hiện rõ vai trò 'đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết', tiếp tục đảm nhận vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng. Từ đó, góp phần cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Hội thảo lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1954 – 1975

Sáng 27/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội thảo về đề cương chi tiết lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập 2, giai đoạn 1954 – 1975. Đồng chí Dương Văn An - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì.

Nghiêm túc, thực chất trong kiểm điểm cuối năm

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) cũng như chất lượng đội ngũ đảng viên. Thế nhưng, làm thế nào để công việc này thực sự đi vào thực chất, không còn mang tính hình thức luôn là câu hỏi lớn được đặt ra.

Phát huy vai trò của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng

Thực hiện Quy định 171 của Ban Bí thư 'về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng', 15 năm qua tại Bình Thuận các chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, hội viên, người lao động quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ hội.

Phấn đấu đưa ngành Tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện

93 năm xây dựng và phát triển, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với những trang sử vẻ vang ấy, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận đã không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đắc lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ tỉnh nhà.

Bình Thuận: Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2023

Ngày 4/10, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2023, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận năm nay ngày 10/10/2023.

Bài dự thi Giải Cờ Đỏ: Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống: 'Quả ngọt' những năm đầu gian khó. Bài 1

Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết đại hội XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức ngoài dự báo, thậm chí là chưa từng có trong tiền lệ.

Tọa đàm thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng ở Bình Thuận

Sáng 19/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị tọa đàm về thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng hiện nay tại Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. Buổi tọa đàm do các đồng chí: Dương Văn An, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì.

Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với BTV Tỉnh ủy Bình Thuận

Sáng 6-9, Đoàn kháo sát của của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với BTV Tỉnh ủy Bình Thuận về kết quả thi hành Điều lệ Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương khảo sát việc thi hành Điều lệ Đảng tại Bình Thuận

Sáng 6/9, đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Thuận về kết quả thi hành Điều lệ Đảng. Đồng chí Dương Văn An - Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn.

Hiệu ứng tích cực từ cuộc thi

Qua gần 6 tháng phát động Cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023' đã góp phần tạo động lực tinh thần quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, quyết tâm xây dựng tỉnh Bình Thuận ngày càng phát triển.

Trao giải Cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023'

Sáng nay 31/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023'.