Tạm dừng sáp nhập các sở, ngành, phòng ban

Tạm dừng sáp nhập các sở, ngành, phòng ban

Bộ Nội vụ đề nghị tạm dừng hợp nhất, sáp nhập các sở, ngành

Bộ Nội vụ đề nghị tạm dừng hợp nhất, sáp nhập các sở, ngành

Tạm dừng việc sáp nhập sở ngành, phòng ban ở các tỉnh

Tạm dừng việc sáp nhập sở ngành, phòng ban ở các tỉnh

Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh tạm dừng sáp nhập sở

Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh tạm dừng sáp nhập sở

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: Quán triệt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: Quán triệt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn tiên phong, gương mẫu

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn tiên phong, gương mẫu

Công bố 8 đầu sách chính trị có giá trị thực tiễn cao

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2018

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2018

Xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội Doanh nghiệp quận Long Biên: Cầu nối tin cậy của doanh nghiệp

Hội Doanh nghiệp quận Long Biên: Cầu nối tin cậy của doanh nghiệp

Trao tiền hỗ trợ xây dựng 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên tỉnh Phú Thọ

Trao tiền hỗ trợ xây dựng 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên tỉnh Phú Thọ

Phát triển đảng viên ở các đơn vị kinh tế ngoài khu vực nhà nước – Kinh nghiệm của Lạng Sơn

Phát triển đảng viên ở các đơn vị kinh tế ngoài khu vực nhà nước – Kinh nghiệm của Lạng Sơn

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

Đảng bộ Bộ GTVT: 70 năm xây dựng và trưởng thành

Đảng bộ Bộ GTVT: 70 năm xây dựng và trưởng thành

Tạo chuyển biến về chất lượng công vụ ở các cơ quan tham mưu cấp chiến lược

Tạo chuyển biến về chất lượng công vụ ở các cơ quan tham mưu cấp chiến lược

Xuất bản cuốn sách về Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Xuất bản cuốn sách về Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành

Đảng ủy TANDTC tham dự liên hoan văn nghệ kỷ niệm 70 năm Đảng bộ Khối các cơ quan TW

Đảng ủy TANDTC tham dự liên hoan văn nghệ kỷ niệm 70 năm Đảng bộ Khối các cơ quan TW

24 tiết mục đặc sắc tại Liên hoan văn nghệ của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

24 tiết mục đặc sắc tại Liên hoan văn nghệ của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương