Ngày 20/11 ở trường đào tạo cán bộ lớn nhất miền Nam

Ngày 20/11 ở trường đào tạo cán bộ lớn nhất miền Nam

Học viện Chính trị khu vực II tổ chức lễ tri ân với các thế hệ nhà giáo, cán bộ đã và đang giữ ngọn lửa...
Khởi công xây dựng Bia lưu niệm Trường Đảng miền Nam

Khởi công xây dựng Bia lưu niệm Trường Đảng miền Nam

Hội thảo khoa học cấp quốc gia 'Phong trào Đồng khởi 1960 - Bước ngoặt của cách mạng miền Nam'

Hội thảo khoa học cấp quốc gia 'Phong trào Đồng khởi 1960 - Bước ngoặt của cách mạng miền Nam'

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11)

Kỷ niệm 70 năm truyền thống Trường Đảng miền Nam

Kỷ niệm 70 năm truyền thống Trường Đảng miền Nam

Kỷ niệm 70 năm truyền thống Trường Đảng miền Nam

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dự kỷ niệm 70 năm truyền thống Trường Đảng miền Nam

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dự kỷ niệm 70 năm truyền thống Trường Đảng miền Nam

Học viện Chính trị khu vực II với chặng đường 70 năm hình thành, phát triển

Học viện Chính trị khu vực II với chặng đường 70 năm hình thành, phát triển

Khánh thành Khu lưu niệm Trường Nguyễn Ái Quốc miền Nam tại Tây Ninh

Khánh thành Khu lưu niệm Trường Nguyễn Ái Quốc miền Nam tại Tây Ninh