Armenia sửa đổi Hiến pháp: Mỹ quyết gạt Nga khỏi Nam Caucasus

Armenia sửa đổi Hiến pháp: Mỹ quyết gạt Nga khỏi Nam Caucasus

Khi cuộc trưng cầu dân ý thông qua việc sửa đổi Hiến pháp năm 2020 thì cả 3 nhánh của 'cây quyền lực...