Vì sao thủ đô Moscow (Nga) không bao giờ được đảng Bolshevik đổi tên?

Vì sao thủ đô Moscow (Nga) không bao giờ được đảng Bolshevik đổi tên?

Sau khi Lenin qua đời, lãnh tụ Liên Xô Stalin đã đẩy mạnh phong trào đặt lại tên cho các thành phố, thị...
Đảng Bolshevik cải cách chính tả tiếng Nga thế nào sau khi nắm quyền?

Đảng Bolshevik cải cách chính tả tiếng Nga thế nào sau khi nắm quyền?

Lý do ra đời ngày bảo vệ tổ quốc ở nước Nga

Lý do ra đời ngày bảo vệ tổ quốc ở nước Nga

Học giả Nga: 'Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam sẽ ngày càng giành nhiều thắng lợi'

Học giả Nga: 'Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam sẽ ngày càng giành nhiều thắng lợi'

Những điều ít biết về Cách mạng Tháng Mười Nga

Những điều ít biết về Cách mạng Tháng Mười Nga

Kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại

Kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại

Những sự kiện đặc biệt làm thay đổi lịch sử loài người

Nhà báo Nhị Lê: 'Mất lòng tin trong nhân dân là mất tất cả'