Cảnh cáo nữ cán bộ quan hệ bất chính với bí thư xã

Cảnh cáo nữ cán bộ quan hệ bất chính với bí thư xã

Quan hệ bất chính với Bí thư xã, một nữ cán bộ bị kỷ luật

Quan hệ bất chính với Bí thư xã, một nữ cán bộ bị kỷ luật

Hậu Giang: Đề nghị cắt chức bí thư xã quan hệ bất chính với cấp dưới

Hậu Giang: Đề nghị cắt chức bí thư xã quan hệ bất chính với cấp dưới

Quan hệ bất chính với nhân viên, Bí thư Đảng ủy xã bị đề nghị cách chức

Quan hệ bất chính với nhân viên, Bí thư Đảng ủy xã bị đề nghị cách chức

Yêu 'vợ người ta', bí thư xã bị đề nghị cách hết chức vụ trong Đảng

Yêu 'vợ người ta', bí thư xã bị đề nghị cách hết chức vụ trong Đảng

Quan hệ bất chính với cấp dưới, Bí thư Đảng ủy xã bị kỷ luật

Quan hệ bất chính với cấp dưới, Bí thư Đảng ủy xã bị kỷ luật

Kỷ luật bí thư xã quan hệ bất chính với cấp dưới suốt 3 năm

Kỷ luật bí thư xã quan hệ bất chính với cấp dưới suốt 3 năm

Kỷ luật bí thư xã quan hệ bất chính với cấp dưới

Kỷ luật bí thư xã quan hệ bất chính với cấp dưới