Vụ xây chùa lấn đất: Yêu cầu 4 sở cùng vào cuộc

Vụ xây chùa lấn đất: Yêu cầu 4 sở cùng vào cuộc

Hỏa tốc yêu cầu báo cáo vụ xây chùa triệu USD lấn đất Đền Hữu

Hỏa tốc yêu cầu báo cáo vụ xây chùa triệu USD lấn đất Đền Hữu

Sớm xử lý vụ việc xây dựng chùa xâm lấn di tích lịch sử cấp quốc gia

Sớm xử lý vụ việc xây dựng chùa xâm lấn di tích lịch sử cấp quốc gia

Di tích quốc gia bị xâm chiếm

Di tích quốc gia bị xâm chiếm

Xây chùa trái phép trong khu vực bảo vệ của Di tích cấp Quốc gia tại Nghệ An

Xây chùa trái phép trong khu vực bảo vệ của Di tích cấp Quốc gia tại Nghệ An

Xẻ đất đền Hữu xây chùa triệu đô không phép ở Nghệ An

Xẻ đất đền Hữu xây chùa triệu đô không phép ở Nghệ An

Nghệ An: Xây chùa trái phép trong khuôn viên di tích quốc gia

Nghệ An: Xây chùa trái phép trong khuôn viên di tích quốc gia