Giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Mới đây, hàng trăm cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) hành quân...
Sóc Sơn điều động, bổ nhiệm công tác nhiều cán bộ

Sóc Sơn điều động, bổ nhiệm công tác nhiều cán bộ

Thanh tra Hà Nội nêu lý do chậm công bố kết luận thanh tra vụ 'xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn

Thanh tra Hà Nội nêu lý do chậm công bố kết luận thanh tra vụ 'xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn

Biệt thự 'xẻ thịt' rừng Sóc Sơn bất ngờ phủ kín bạt 'ngủ đông'

Biệt thự 'xẻ thịt' rừng Sóc Sơn bất ngờ phủ kín bạt 'ngủ đông'

Truy trách nhiệm cán bộ xã trong vụ 'xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn

Truy trách nhiệm cán bộ xã trong vụ 'xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn

Truy trách nhiệm từng cán bộ xã trong vụ 'xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn

Truy trách nhiệm từng cán bộ xã trong vụ 'xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn

Sóc Sơn đang kiểm điểm cán bộ liên quan vụ 'xẻ thịt rừng'