TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI BÚA LIỀM VÀNG NĂM 2018: - Hồi sinh biển miền Trung (Kỳ 1: Yên tâm bám biển)

TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI BÚA LIỀM VÀNG NĂM 2018: - Hồi sinh biển miền Trung (Kỳ 1: Yên tâm bám biển)

Hà Tĩnh: Hàng chục tỷ đồng xây trường học, trạm y tế để bỏ hoang

Hà Tĩnh: Hàng chục tỷ đồng xây trường học, trạm y tế để bỏ hoang

Hà Tĩnh: Cụm công trình 33 tỉ đồng 'mục nát' sau 8 năm bỏ hoang

Hà Tĩnh: Cụm công trình 33 tỉ đồng 'mục nát' sau 8 năm bỏ hoang

Hà Tĩnh: 'Đắp chiếu' cụm công trình tiền tỷ

Hà Tĩnh: 'Đắp chiếu' cụm công trình tiền tỷ

Hà Tĩnh: Nhiều trụ sở tiền tỷ bị bỏ hoang

Hà Tĩnh: Nhiều trụ sở tiền tỷ bị bỏ hoang

Trụ sở xã xây 33 tỷ bỏ hoang: Do muốn gần dân

Trụ sở xã xây 33 tỷ bỏ hoang: Do muốn gần dân

Tái diễn đánh bắt hải sản ở Vũng Áng: DN, chủ tàu lo mất an toàn!

Tái diễn đánh bắt hải sản ở Vũng Áng: DN, chủ tàu lo mất an toàn!