Trưởng ban Tổ chức huyện tử vong dưới cống: Văn hóa rượu bia công sở và hệ lụy

Trưởng ban Tổ chức huyện tử vong dưới cống: Văn hóa rượu bia công sở và hệ lụy

Quảng Ngãi: Phó Bí thư xã bị kỷ luật cảnh cáo vì 'thiếu chuẩn mực'

Quảng Ngãi: Phó Bí thư xã bị kỷ luật cảnh cáo vì 'thiếu chuẩn mực'

Say xỉn, xô xát với dân, Phó bí thư xã ở Quảng Ngãi bị kỷ luật

Say xỉn, xô xát với dân, Phó bí thư xã ở Quảng Ngãi bị kỷ luật

Xô xát với người dân, phó bí thư xã bị kỷ luật cảnh cáo

Xô xát với người dân, phó bí thư xã bị kỷ luật cảnh cáo

Kỷ luật Phó bí thư xã uống bia rồi xô xát với dân

Kỷ luật Phó bí thư xã uống bia rồi xô xát với dân

Kỷ luật phó bí thư xã ở Quảng Ngãi uống rượu bia rồi xô xát với dân

Kỷ luật phó bí thư xã ở Quảng Ngãi uống rượu bia rồi xô xát với dân

Sau 'ổ gà', cao tốc 34.500 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị thấm nước mưa