BIENDONG POC sơ kết 9 tháng đầu năm 2018 về An toàn - Sức khỏe - Môi trường

BIENDONG POC sơ kết 9 tháng đầu năm 2018 về An toàn - Sức khỏe - Môi trường

Hội nghị BCH Đảng bộ Tập đoàn mở rộng lần thứ 14

Hội nghị BCH Đảng bộ Tập đoàn mở rộng lần thứ 14

Hội nghị về bình đẳng giới và nữ công PVN năm 2018

Hội nghị về bình đẳng giới và nữ công PVN năm 2018

Phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp: Bài 2: Còn nhiều khó khăn, vì sao?

Phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp: Bài 2: Còn nhiều khó khăn, vì sao?

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chúc mừng Hội Dầu khí Việt Nam nhân kỷ niệm 9 năm ngày thành lập

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chúc mừng Hội Dầu khí Việt Nam nhân kỷ niệm 9 năm ngày thành lập

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chúc mừng Hội Dầu khí Việt Nam nhân kỷ niệm 9 năm ngày thành lập

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chúc mừng Hội Dầu khí Việt Nam nhân kỷ niệm 9 năm ngày thành lập

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng phụ trách Chủ tịch kiêm TGĐ Tập đoàn Viettel

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng phụ trách Chủ tịch kiêm TGĐ Tập đoàn Viettel